Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

intexรีวิวดีจิงๆอยากให้ลอง


หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงเสวยพระสุคนธรสชาเข้มข้นถ้วยหนึ่ง ค่อยทรง สดชื่นแจ่มใส ขันทีประจำที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตห้องจิ้งซื่อฝางก็รุดมากราบทูลกิจการภายในให้ ทรงทราบ

ขันทีชราผู้นี้เรียกว่าเยี่ยตวอเก๋อ มีอายุมากแล้ว ผ่านรัชกาลหงอู่ เจี้ยนเหวิน หย่งเล่อสามรัชกาล เนื่องเพราะสัตย์ซื่อถือมั่น ไม่แย่งชิง อำนาจกับผู้ใด จึงมีมนุษยสัมพันธ์อันดี จนผ่านสามรัชกาล จวบกระทั่ง ต้นปีนี้ค่อยขึ้นเป็นขันทีใหญ่ประจำห้องจิ้งซื่อฝาง

เยี่ยกงกง (ขันทีแซ่เยี่ย) น้อมกายกล่าวว่า “ฝ่าบาท ภายในวังไม่ ไต้รับคนเข้ามาหลายปี เหนียงเหนียงทรงเมตตา ตัดลดนางกำนัลกลาง คนหลายครา ตามกฎระเบียบมีนางกำนัลสูงอายุขบวนหนึ่งถูกส่งกลับ บ้านตั้งแต่ต้นปี เป็นเหตุให้จำนวนคนในวังไม่เพียงพอ ตอนนี้มีเพียงคน รับใข้กุ้ยเฟยเหนียงเหนียงหลายนางที่ไม่ขาดพร่อง ที่นอนเป่าลม lazadaส่วนคนปัดกวาด ทำความสะอาดตำหนักต่าง ๆ ล้วนไม่เพียงพอ...”


ที่แฑ้ที่มาของขันทีภายในวังมาจากการตอนตัวเอง หรือจิ้มก้อง หาไม่ก็เป็นเชลยศึก ต้นราชวงศ์หมีงมีคนตอนตัวเองเข้าวังไม่มากนัก คง เหลือที่มาสองสาย หนึ่งนั้นเป็นเชลยศึกที่แพ้สงคราม หรือผู้ก่อความไม่ สงบจนถูกปราบปราม จะตัดเลือกเด็กชายอายุเยาว์ตอนตัวเองเข้าวัง อีก ทางหนึ่งไต้จากการบังตับซู่เข็ญจากแคว้นโชซอน

ส่วนที่มาของนางกำนัลผิดแผกแตกต่างที่นอนเป่าลม pantip ผู้ที่ยินยอมเข้าวังเข้ามา ไม่ไต้ นอกจากทวงถามหญิงสาวจากแคว้นที่เป็นเมืองขึ้น ก็เป็นราช สำนักทำการตัดเลือกสาวงาม แต่นับตั้งแต่รัชกาลเจิ้ยนเหวิน ก็ไม่ไต้ ตัดเลือกสาวงาม เจิ้ยนเหวินฮ่องเต้พอขึ้นครองราชย์ ก็วุ่นวายกับการ กำจัดพระอาจากนั้นเจ้าเอี้ยนอ๋องก่อการกบฏทั้งสองฝ่ายสู้รบวุ่นวาย ไหน เลยมีเวลานึกถึงเรื่องนี้

หย่งเล่อฮ่องเต้พอขึ้นครองราชย์ ก็ทำศึกทั้งเหนือใต้ เรื่องในวัง หลังทรงมอบหมายให้ฉีฮองเฮาดูแล ฉีฮองเฮาทรงมัธยัสถ์ ไม่เคยตัด เลือกสาวงามมาก่อน นับตั้งแต่ปลายรัชกาลหงอู่จนถึงบัดนี้เป็นเวลา กว่าสิบปี นางกำนัลจำนวนมากมีอายุมากขึ้น ทยอยถูกส่งตัวออกจากวัง ภายในวังจึงมีคนไม่เพียงพอ ขันทีชราผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงมากราบ ทูลหย่งเล่อฮ่องเต้

หย่งเล่อฮ่องเต้ไม่ทรงใส่พระทัย รับสั่งว่า “ทราบแล้ว หลังจาก เสร็จจากการสอบแข่งขันก็ตัดเลือกสาวงามลักครั้ง”

เยี่ยกงกงยินดียิ่ง รีบรับพระราชกระแส น้อมกายล่าถอยไป ยามนั้นมีคนเข้ามากราบทูลว่า ผู้กว๋อกงขอเข้าเฝ็า หย่งเล่อฮ่องเต้พอทอดพระเนตรพบเซี่ยสิน ก็แย้มพระโอษฐ์พลาง ตรัสว่า “ท่านผู้นี้ใม่ยอมอยู่นึ่ง ที่นอนเป่าลม fridayเพิ่งกลับจากวาลา สมควรพักผ่อนที่บ้าน ลักหลายวัน ไฉนออกมาอีก? ที่มาพบข้า คงไม่คิดสนทนาวิสาสะ กระมัง?”

เซี่ยสินกราบทูลว่า “ฝ่าบาทปรีชาสามารถ เฉินมีเรื่องสำคัญคิด กราบทูล”